Instalacje elektryczne w domkach drewnianych

Instalacje Elektryczne w domkach drewnianychBezpieczeństwo przeciwpożarowe to podstawa przy montażu instalacji elektrycznej w domku z drewna. Należy przy jej planowaniu oprzeć się na normie „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC 60364-5-51” – nie ma odrębnych norm dla domów z drewna.

Firma nasza gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę użytkowania instalacji elektrycznych wykonanych przez nas w domach drewnianych.